International Yoga Day (21/06/2021)

Department of Swasthvritta and Yoga planned 7 day programme to celebrate International Yoga day. Total no of Events-10 Social media Yogasana challenge E- Slogan E- Poster E- Essay quiz competition Yogasana Yogasutra recitation Rangoli Online lecture International Yoga day online and offline yoga lecture and Demonstration […]

वासंतिक वमन शिबीर

शिबिराचे ठिकाण :-अश्विन आयुर्वेद रुग्णालय मांची हिल, आश्वी बुll,ता.संगमनेर दिनांक:-३०/०३/२०२१      अश्विन ग्रामीण आयुर्वेद रुग्णालय यांच्या वतीने पंचकर्म विभागाच्या अंतर्गत १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून वासंतिक वमन शिबीर सुरु करण्यात आले.      या शिबिरा मध्ये  रुग्णावर आणि स्वस्थ व्यक्तींवर वमन कर्म करण्यात आले. वमन शिबिर वैद्य. […]