Ashvin Rural

NCISM द्वारे निर्देशित द्वितीय वर्ष BAMS च्या रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेद फार्मसीला भेट देउन त्याची माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना विभाग, अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल च्या वतीने द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी “औषधी भवन आयुर्वेद फार्मसी, नाशिक” येथे भेटीचे आयोजन दि.१७/११/२०२२ रोजी करण्यात आले होते. सकाळी ११ ते दु.१ या दरम्यान सदर भेट संपन्न झाली. या भेटीसाठी रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना विभागातील प्रपाठक वैद्य गौरव डोंगरे, सहाय्यक प्राध्यापक वैद्य आतीक मोमिन तसेच अध्यापकेतर कर्मचारी श्री संजय आंधळे हे उपस्थित होते. औषधीभवन आयुर्वेद फार्मसी चे वैद्य प्रसाद पण्डित व अन्य सहकारी वैद्य यांनी विद्यार्थ्यांना फार्मसी मधील औषधीनिर्माण तसेच फार्मसी मधील विभाग याविषयी उत्तमप्रकारे मार्गदर्शन केले.

फार्मसी भेटीमध्ये

  • कच्चा माल विभाग (Raw material section)
  • चूर्ण विभाग (Powder section)
  • गुटीवटी विभाग (Tableting section)
  • स्नेहसिद्धी विभाग
  • आसवारिष्ट विभाग
  • भस्म विभाग
  • अवलेह विभाग
  • पक्का माल विभाग (Finish product section)
  • औषध गुणवत्ता तपासणी कक्ष (Quality control laboratory)

या सर्व विभागांची योग्य प्रकारे माहिती देण्यात आली. तसेच फार्मसी मध्ये असलेल्या आत्याधुनिक यन्त्र व उपकरणांची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना आयुर्वेदीय औषधीनिर्माणासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.