Ashvin Rural

S. No.

Year

Name of The Teacher

Name of The Award

Conferring Authority

1

2010

Dr. Gandhe S.D.

Rajyastariy Dheyaratna Purskar – 2020

Dheya Udayog Samuh

2

2010

Dr. Mandar Bhanage

Uttam Rugnanubhav Lekhan Purskar

Ayurved Patrika

3

2013

Dr. Tawshikar B.B.

Rashtriya Udyog Ratna Awarda

National Organization for Commerce And Industry Mumbai.

4

2014

Dr. Gandhe S.D.

Arogya Adhikari

Zilha Parishad Ahmednagar

5

2016

Dr. Tawshikar  B.B.

Dhanwantari Award

Baidyanath PVT LTD., Nagpur

6

2017

Dr. Abhijit Agre

NIMA Criket Cup 2017

Nima Association

7

2018

Dr. Sonavane C.B.

Yoga Parichay

YogvidyaGurukul

8

2018

Dr. Tawshikar B.B.

Invitee Session chair Award

Delhi Pharmaceutical University

9

2018

Dr. Tawshikar  B. B.

Award as Co-chair

World Ayurved Congress Ahmedabad

10

2019

Dr. Abhijit Agre

Sahyadri Seva Purskar

SahyadriPratisthan

11

2019

Dr. Chhapekar S.S.

Research Ratna Awards

RulaAwardas

12

2019

Dr.Mandar Bhanage

Vd. V.M. Gogate Vanaushadhi Purskar

Vd. Khadiwale Vaidyak Sanshodhan Sanstha.

13

2019

Dr. Tawshikar B.B.

Guest Speaker

World Ayurved& Yoga Congress, Spain

14

2019

Dr. Tawshikar B.B.

World Membership

World Research Council

15

2023

Dr. Tejaswini More

Best International Research Award

Issan

162023Dr. Rajan Kulkarniवासुनंदिनी राज्यस्तरीय वैद्यरत्न पुरस्कार वासुनंदिनी फाऊडेशन

17

2024

Dr. Rajan Kulkarni

यादवजी त्रिकमजी ग्रंथ पुरस्कार

वैद्य खाडीवाले संस्थान

18

2024

Dr. Avinash Jadhav

Chair-person for a scientific session

Tilak Ayurved College, Pune

S. No.

Year

Name of The Students

Name of The Award

Confering Authority

1

2012

Miss. VishakhaPawar

AVISHKAR-2012

MUHS, Nashik

2

2012

Miss. FazishaNasar

AVISHKAR-2012

MUHS, Nashik

3

2013

Miss. FazishaNasar

AVISHKAR-2012-13

B.S.K. KrishiVidyapeeth, Dapoli.

4

2013

Miss. VishakhaPawar

AVISHKAR-2012-13

B.S.K. KrishiVidyapeeth, Dapoli.

5

2017

Vd. TagareMaheshwar

Best Presenter Award

International Ayurveda Association

6

2017

Miss. ShitalKute

AdarshArogyadoot

Sanwardhini

7

2018

Dr. Vijay Kabadi

Certificate AYUSH Contest

TRINITY

8

2018

Dr. PreranaBeri

MRS INDIA BEAUTIFUL

ESAI

9

2018

Mr. Ganesh Rode

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

10

2018

Miss. Aishwarya Joshi

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

11

2018

Miss. PriyankaGarje

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

12

2019

Mr. YogeshKadam

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

13

2019

Mr. DattatryaKedar

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

14

2019

Miss. SharvariDalvi

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

15

2019

Miss. Manjushree Katkar

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

16

2019

Miss. VinayaKamble

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

17

2019

Miss. ManishaSutar

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

18

2019

Mr. Ganesh Rode

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

19

2019

Miss. Aishwarya Joshi

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

20

2020

Miss. Manjushree Katkar

DevgiriChashak

AyurvedVyaspeeth

21

2020

Dr. PreranaKalekar

Certificate of Appreciation

NariShashaktikaranSangh

22

2020

Dr. PreranaKalekar

Warriors on our Soil

Arjun Films

23

2020

Manjushree Katkar And Group

ShlokVachan

Malpani College Sangamner.