Ashvin Rural

On the occasion of Naga panchami, the Birth Anniversary of Acharya Charaka was celebrated on o2/08/2022. As a part of Acharya Charaka Jayanti programme a week full of various events was celebrated as Charaka Saptaha in Ashwin Rural Ayurveda College, Manchi Hill, Ashvi Bk. Tal-Sangamner, Dist-Ahmednagar.  A series of events including different competitions was organized for students by Dept. of Sanskrit Samhita Siddhant.

Schedule of the events in Charaka Saptaha:

Sr.No.

Date

Event

1.

02/08/2022

Acharya Charaka Jayanti Celebration

· Charaka idol Poojan,

· Charaka Samhita Grantha Poojan,

· Charaka Vandan

· Lecture on Charaka Samhita

· Elocution competition

 

2

03/08/2022

Topic Presentation – Mahakashaya in Charaka Samhita

3.

04/08/2022

Essay competition

4.

05/08/2022

Poster  Competition

5.

05/08/2022

Rangoli Competition

6.

06/08/2022

Recitation Competition

7.

02/08 to 08/08/2022

Tika Vachan

Acharya Charaka Jayanti programme:

Date: 02/08/2022

            Acharya Charaka Jayanti was celebrated on the occasion of Naga panchami. The schedule of the programme was as follows:

 • Acharya Charaka Idol Poojan
 • Charaka Samhita Poojan
 • Lecture by Vd.Saurabh Joshi, Professor, Dept. of Sanskrit Samhita Siddhant, ARAC. Vd.Joshi has nicely explained the structure of Charaka Samhita and the logic behind such distribution.

Elocution competition was held on this occasion,

Participants –

 • Sahil Bidwai
 • Shraddha Kare
 • Ankit Tale
 • Shital Jadhav
 • Pratik Kokate

 

 1. Topic presentation:

Date: 03/06/2022

            Topic presentation on the subject “Mahakashaya in Charaka Samhita” was conducted

Participants –

 • Sahil Bidwai
 • Pratik Kokate

 

 1. Essay Competition:

Date: 04/08/2022

            Essay competition on the subject “Charakastu Chikitsite (चरकस्तु चिकित्सिते) was held.

Participants –

 • Vaibhav Patil
 • Hari Chavan
 • Mayur Bahad
 • Sneha Bhalke
 • Akshada Gite
 • Shital Jadhav
 • Pooja Salve
 • Nandini Chavan
 • Pragati Barge
 • Sahil Bidwai

 

 1. Poster competition:

Date: 05/08/2022

Poster competition was conducted with the subject “Principles in Charaka Samhita”

            Participants:

 • Pradnya Gamare, Vishakha Biradar, Harshali Chaure, Ishwari Jagdale
 • Santosh Matole, Rutvik Verulkar, Shreekant Takalkar, Ramesh Valavi, Mayur Bahad, Ganesh Patil, Gaurav Patil, Suraj Shinde
 • Vaishnavi Dandavate
 • Priyanka Pawar, Snehal Patil, Harshita, Arati Ssarak, Alyna Momin
 • Wagish Gupta, Shantanu Temgire, Himanshu Shirule, Chetan Mane, Pranav Shelar, Adarsh Talekar, Abhishek Waghchaure
 • Vivek Shrivastav, Sagar Sandage, Suraj Patil, Ajinkya Ahire, Jay Sanghani, Devesh Take, Hari Chavan
 • Shantanu Funde, Sahil Shaikh, Kunal Fule, Manoj Gorde, Shubham Modak, Vaibhav Patil
 • Snehal Burhade, Nandini Chavan, Dnyaneshwari Jadhav, Rupali Rankhamb, Divya Machave.

 

 1. Rangoli Competition:

Date: 05/08/2022

Rangoli competition was conducted with the subject “Principles in Charaka Samhita”

            Participants:

 • Snehal Burhade, Divya Machave, Nandini Chavan, Rupali Rankhamb, Dnyaneshwari Jadhav – स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्
 • Sakshi Yadav, Nivedita Somvanshi, Shital Satav, Swarali Kokane – चरकस्तु चिकित्सिते
 • Arati Sarak, Snehal Patil, Alyna Momin, Priyanka Pawar – ऋतुचक्र
 • Sahil Bidwai, Pratik Kokate, Ankit Tale, Yash Surve, Madhuri Bodkhe, Namrata Khulpe, Arati Nikam, Gauri Gupta – चिकित्सा चतुष्पाद
 • Akshada Gite, Pragati Barge, Pratiksha Hake, Supriya Vhadgar, Sejal Dhakane, Rutuja Jape – सर्वं इदं पाञ्चभौतिकम् अस्मिन् अर्थे
 • Dnyaneshwari Dale, Harshita Kenchgunde, Shital Jadhav, Pooja Salve, Anushri Gaikwad, Shraddha Kare – ऋतुचर्या

 

 1. Recitation Competition:

Date: 06/08/2022

            Recitation competition was held on the selected adhyayas of Charaka Samhita

Participants:

 • Shital Jadhav
 • Pratik Kokate

 

 1. Tika vachan:

Date: 02/08/2022 to 08/08/2022

Reading of Ayurveda Deepika commentary on Charaka Samhita by Chakrapani was done for the 1st Chapter of Charaka Samhita.

Participants: 1st and 2nd year BAMS students

 

Results of various competitions conducted –

Sr.No.

Competition

1st

2nd

1.

Topic presentation

Sahil Bidwai

Pratik Kokate

2.

Essay competition

Pragati Barge

Sahil Bidwai

3.

Poster competition

Snehal Burhade, Nandini Chavan, Dnyaneshwari Jadhav,

Rupali Rankhamb, Divya Machave

Priyanka Pawar, Snehal Patil, Harshita Kenchgunde, Arati Sarak,

Alyna Momin

4.

Rangoli competition

Dnyaneshwari Dale, Harshita Kenchgunde, Shital Jadhav,

Pooja Salve,

Anushri Gaikwad, Shraddha Kare

Akshada Gite, Pragati Barge, Pratiksha Hake, Supriya Vhadgar, Sejal, Dhakane, Rutuja Jape

5.

Recitation competition

Shital Jadhav

Pratik Kokate