Ashvin Rural

अश्विन ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय मांची हिल आश्वी बु || ता. संगमनेर  येथे  Pravara Institute of Medical Science (Deemed to be University ) Loni येथील Public Health and Social Medicine चे Internee ५ विद्यार्थी हे अमेरिका  येथील University of Work center, Uk  येथील विद्यार्थी असून प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट मध्ये यांची Internship च्या Activity साठी आश्विन ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज व हॉस्पिटल येथे दि.१७/०१/२०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता  या वेळेत भेट देण्यास आले.

               प्रथम त्यांचे महाविद्यालयामध्ये स्वागत करण्यात आले.त्यांच्या समवेत डॉ.जितेंद्र पाटील हे उपस्थित होते. त्यानंतर डॉ.शिवपाल खंडीझोड सरांनी महाविद्यालयाचा परिचय करुन दिला. त्यानंतर डॉ.रवींद्र अत्राम सरांनी महाविद्यालयात शिकवल्या जाणाऱ्या विविध विभागांचा परिचय व  विषयाची सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर महाविद्यालयातील सर्व विभागांची ओळख करून देण्यात आली. प्रथम रसशास्त्र  विभागात औषध निर्माण शास्त्राची औषध व भेसळ बद्दल माहिती दिली. त्यानंतर द्रव्यगुण विभागातील अधिव्याख्याता डॉ.तुषार देशपांडे यांनी हर्बल गार्डन मधील विविध पाने, फुले, झाडे, वेली यांच्याबद्दल खूप छान माहिती समजावून सांगितली. तसेच रोगनिदान विभागातील अधिव्याख्याता डॉ.प्रियंका वर्पे यांनीही माहिती समजावून  सांगितली. तसेच चतुर्थ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसोबत त्यांनी संभाषण केले. तसेच सर्व कर्मचारी यांनी त्यांच्या समवेत फोटो घेतले.व महाविद्यालचायाला निरोप घेतला.