फार्मसी भेट अहवाल औषधी भवन आयुवेद फार्मसी, नाशिक (दि.१७/११/२०२२)

NCISM द्वारे निर्देशित द्वितीय वर्ष BAMS च्या रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेद फार्मसीला भेट देउन त्याची माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना विभाग, अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल च्या वतीने द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी “औषधी भवन आयुर्वेद फार्मसी, नाशिक” येथे भेटीचे आयोजन […]

गारगोटी संग्रहालय भेट, सिन्नर (दि.१७/११/२०२२)

अश्विन रुरल महाविद्यालय, मांची हिल येथील द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी सिन्नर येथील गारगोटी संग्रहालय येथे भेटीचे आयोजन दि.१७/११/२०२२ रोजी करण्यात आले होते. रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना या विषयांतर्गत असलेल्या खनिज द्रव्यांची प्रत्यक्ष ओळख होणे असा या भेटीचा उद्देश होता. त्यानुसार द्वितीय वर्ष BAMS चे ४९ […]

औषधी वनोद्यान भेट, आयुर्वेद सेवा संघ, नाशिक (दि.१७/११/२०२२ )

NCISM द्वारे निर्देशित द्वितीय वर्ष BAMS च्या द्रव्यगुण विज्ञान या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी औषधी वनोद्यानास भेट देउन त्याची माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे द्रव्यगुण विज्ञान विभाग, अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल च्या वतीने द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी “वनौषधी उद्यान, आयुर्वेद सेवा संघ, नाशिक” […]

औषधी वनोद्यान भेट अहवाल वनौषधी उद्यान, आयुर्वेद सेवा संघ, नाशिक

NCISM द्वारे निर्देशित द्वितीय वर्ष BAMS च्या द्रव्यगुण विज्ञान या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी औषधी वनोद्यानास भेट देउन त्याची माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे द्रव्यगुण विज्ञान विभाग, अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल च्या वतीने द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी “वनौषधी उद्यान, आयुर्वेद सेवा संघ, नाशिक” […]

गारगोटी संग्रहालय भेट, सिन्नर

अश्विन रुरल महाविद्यालय, मांची हिल येथील द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी सिन्नर येथील गारगोटी संग्रहालय येथे भेटीचे आयोजन दि.१७/११/२०२२ रोजी करण्यात आले होते. रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना या विषयांतर्गत असलेल्या खनिज द्रव्यांची प्रत्यक्ष ओळख होणे असा या भेटीचा उद्देश होता. त्यानुसार द्वितीय वर्ष BAMS चे ४९ […]

फार्मसी भेट अहवाल औषधी भवन आयुवेद फार्मसी, नाशिक

NCISM द्वारे निर्देशित द्वितीय वर्ष BAMS च्या रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना या विषयाच्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांनी आयुर्वेद फार्मसीला भेट देउन त्याची माहिती घेणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे रसशास्त्र व भैषज्यकल्पना विभाग, अश्विन रुरल आयुर्वेद महाविद्यालय, मांची हिल च्या वतीने द्वितीय वर्ष BAMS च्या विद्यार्थ्यांसाठी “औषधी भवन आयुर्वेद फार्मसी, […]

मोफत नेत्ररोग तपासणी शिबीर, आश्वी खु||

हर दिन,हर घर आयुर्वेद शिबिराचे ठिकाण-विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर आश्वी खु || ता.संगमनेर,जि-अहमदनगर, वेळ- सोमवार दि.२०/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ४.०० या वेळेत झाले.      मोफत नेत्ररोग तपासणी शिबीर, आश्वी खु || वेळ -गुरुवार  दि.२०/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत झाले. शिबिराचे ठिकाण-विठ्ठल रुख्मिणी […]

मोफत नेत्ररोग तपासणी शिबीर, आश्वी बु||

हर दिन,हर घर आयुर्वेद शिबिराचे ठिकाण-विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर आश्वी बु|| ता.संगमनेर,जि-अहमदनगर, वेळ- सोमवार दि.१७/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ४.०० या वेळेत झाले.      मोफत नेत्ररोग तपासणी शिबीर, आश्वी बु|| वेळ- सोमवार दि.१७/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ४.०० या वेळेत झाले. शिबिराचे ठिकाण-विठ्ठल रुख्मिणी मंदिर आश्वी […]